• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Pedagogika, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFZ_PEDAGOGIKA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Program realizowany jest przez 4 semestry w trybie studiów stacjonarnych II stopnia. Umożliwia pogłębienie wiedzy ogólnopedagogicznej (humanistycznej, społecznej i nauk o zdrowiu) oraz wiedzy z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej, animacji społeczno-kulturowej i pedagogiki resocjalizacyjnej ukierunkowanej na kształtowanie, rozwijanie i pogłębianie kwalifikacji i kompetencji pedagoga. Dodatkowo, w zależności od wybranej specjalności student dokonuje wyboru jednej ze scieżek umozliwiajacych pogłębienie wiedzy, umiejetności i rozwinięcie dodatkowych kompetencji w wybranym przez siebie obszarze działań pedagogicznych. Student realizujący specjalność pedagogika społeczno opiekuńcza może wybrać na II roku jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Pedagogika rodziny lub Gerontopedagogika, przy czym w ramach ścieżki Gerontopedagogika realizuje 40 godz. praktyki zawodowej. Na specjalności Animacja społeczno-kulturowa student na I roku może wybrać jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Animator kultury w środowisku lokalnym lub Metody wspierania uczestnictwa w kulturze. Student realizujący specjalność Pedagogika resocjalizacyjna może wybrać jedną z dwóch proponowanych scieżek zarówno na I, jak i na II roku studiów; na roku I do wyboru są ścieżki: Diagnoza i terapia pedagogiczna lub Wspieranie zdolności i procesów twórczych w edukacji, na II roku do wyboru są ścieżki:: Resocjalizacja kreująca lub Wybrane zagadnienia terapii uzależnień.