Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_JROS_TLUM_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/jezyk.rosy.tlum.spec
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program kierunku powstał z myślą o zapewnieniu przyszłym absolwentom kompetencji niezbędnych do:

  • doskonałego posługiwania się w mowie i piśmie językiem rosyjskim;
  • sprawnego prowadzenia w tym języku korespondencji administracyjnej i handlowej;
  • tłumaczenia (polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego) dokumentów państwowych, tekstów prawniczych, dokumentacji medycznej i technicznej, tłumaczeń z zakresu informatyki.

Podczas nauki studenci kierunku zapoznają się ze współczesnymi narzędziami pracy tłumacza, z technikami tłumaczeń pisemnych i ustnych, z teoretycznymi zagadnieniami związanymi z przekładem i komunikacją interkulturową. Studia rozwijają również ogólną znajomość języka rosyjskiego, a także kompetencje w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego.