Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Chemiczna Analiza Instrumentalna (ChAl) (Wydział Chemii), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-CHA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Chemiczna analiza instrumentalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Chemiczna Analiza Instrumentalna to trwające 5 semestrów studia inżynierskie, których celem jest wykształcenie absolwenta dysponującego wiedzą dotyczącą ogólnie pojętej metodologii pomiaru w przemyśle (m. in. spożywczym, farmaceutycznym, technologii chemicznej i pokrewnych).

 

Na ofertę dydaktyczną dla studentów składają się zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń, proseminariów i laboratoriów. W porównaniu z kierunkiem Chemia, na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna zaproponowano rozszerzony zakres wiedzy o metodach analizy fizykochemicznej próbek z położeniem akcentu na eksperyment. Wprowadzono dodatkowe przedmioty dotyczące sposobu przygotowywania próbek do badań oraz metod zatężania i badania specjacji. Na trzecim i czwartym semestrze prowadzona jest duża pracownia fizykochemiczna, w ramach, której zostały połączone zajęcia prowadzone na kierunku chemia I stopnia przez różne zakłady dydaktyczne. W ramach zajęć laboratoryjnych omawiane są przede wszystkim tematy związane z identyfikacją fizykochemiczną analizowanych próbek, zapewnieniem jakości badań, chemometrią i metrologią. W ramach laboratorium inżynierskiego studenci muszą samodzielnie opracować własny problem pomiarowy i go opisać. Rezultaty są przedstawiane podczas seminarium inżynierskiego i opisane w formie pracy dyplomowej.