Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Technologie cyfrowe w animacji kultury studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_TCAK_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Technologie cyfrowe i animacja kultury
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją nad współczesną kulturą. Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej). Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury cyfrowej.

Kadra dydaktyczna składa się praktyków: specjalistów od gier komputerowych, profesjonalnych grafików komputerowych, informatyków, a także badaczy specjalizujących się w tematyce współczesnej kultury, komunikacji wizualnej, nowych mediów i kultury cyfrowej.

Kierunek technologie cyfrowe w animacji kultury (licencjat) otrzymał Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,8304,certyfikat-akredytacyjny-studia-z-przyszloscia-dla-technologii-cyfrowych-w-animacji-kultury,75933.chtm). Certyfikaty przyznawane są kierunkom wyróżniającym się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. W opinii ekspertów Komisji Certyfikacyjnej kierunek otrzymał łącznie 89 (na 90 możliwych) punktów. Poza Certyfikatem Akredytacyjnym kierunek technologie cyfrowe w animacji kultury dostał również Wyróżnienie Specjalne - Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji”, który otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. "Technologie cyfrowe w animacji kultury na UMCS znalazły się tym samym w gronie 15 najlepszych w Polsce kierunków studiów.

Od roku akademickiego 2022/23 na kierunku uruchomione zostaną dwie nowe specjalności:

PROJEKTOWANIE NA POTRZEBY RYNKU GIER WIDEO – specjalność, która powstała przy współpracy z przedstawicielami Centrum Badań Gier Wideo UMCS oraz Fundacji Lubelski Gamedev zrzeszającej firmy i twórców gier z Lubelszczyzny. W ramach specjalności zaplanowano 270 godzin zajęć pozwalających nabyć niezbędne kompetencje do kompleksowego projektowania na potrzeby rynku gier wideo. Studenci pozyskają praktyczne umiejętności w takich obszarach jak: modelowanie 3D postaci, środowisk i wnętrz do gier wideo, projektowanie interfejsów, level design i praca z silnikami gier wideo. Dopełnieniem części praktycznej są zajęcia teoretyczne z zakresu groznawstwa i metod badań gier wideo, kultury gier wideo i projektowania. Program realizowany jest przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu gier oraz przez uznanych medioznawców specjalizujących się w badaniach gier wideo.

MULTIMEDIA W PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – nowoczesne instytucje kultury coraz częściej potrzebują specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat zaawansowanej obsługi narzędzi cyfrowych: potrafiących tworzyć modele 3D, znających zagadnienia druku 3D i fotogrametrii oraz potrafiących tworzyć animacje komputerowe i wizualizacje 3D. Nasza specjalizacja pozwala nabyć te umiejętności oraz wiedzę na temat trendów w promocji dziedzictwa kulturowego, czy wykorzystania aplikacji multimedialnych w instytucjach kultury. Na specjalności praktyczna wiedza techniczna łączy się z refleksją teoretyczną na temat wykorzystania multimediów w nowoczesnych instytucjach kultury. Specjalność powstała przy współpracy z Centrum Badań Gier Wideo UMCS i Fundacją Lubelski Gamedev.