Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych - Astronomia

Szczegóły
Kod UAM_SD_ASTR
Jednostka organizacyjna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina/dyscyplina naukowa Astronomia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://sci.amu.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina – astronomia

W Szkole Doktorskiej w ramach dyscypliny astronomia prowadzone będzie kształcenie w wybranych obszarach współczesnej astronomii. W zakresie mechaniki nieba doktoranci zajmować się będą dynamiką sztucznych satelitów Ziemi i śmieci kosmicznych oraz długo- i krótkookresową dynamiką komet
i planetoid. Będą również modelować efekty niegrawitacyjne i rozwiązywać matematyczne problemy mechaniki nieba. W ramach astronomii planetarnej wykonywane będą obserwacje fotometryczne i spektroskopowe planetoid w celu wyznaczania ich własności fizycznych. Uzyskane dane posłużą m.in. do modelowania kształtu tych ciał na klastrze komputerowym. Podobne obserwacje prowadzone będą w ramach astrofizyki gwiazdowej. Ich wyniki posłużą
do badania gwiazdowych układów podwójnych i gwiazd kataklizmicznych. W ramach astronomii pozagalaktycznej doktoranci wykonywać będą obserwacje radiowe i podczerwone pyłu i gazu w galaktykach oraz badać procesy powstawania gwiazd.