• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFz_PDG-RS_S2
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/pl_PL/kierunki/wfilz/pedago.reso.prof.spol
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną skupiają się na przygotowaniu absolwentów/absolwentki do roli pedagogów specjalistów, specjalizujących się w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Program studiów obejmuje rozwijanie umiejętności projektowania i realizacji działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, diagnozowanie problemów z obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, zarządzanie kryzysowe, mediację, działania w środowisku wielokulturowym, a także twórcze rozwiązywanie problemów w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji społecznej. Studia trwają dwa lata i przygotowują do pracy w różnych instytucjach, m.in. oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, oraz w otwartym środowisku. Program kładzie również nacisk na rozwój kompetencji społecznych, umiejętności badawczych i umiejętność pracy z różnorodnymi grupami społecznymi.