Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Baltic Region Studies, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-BRS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Baltic Region Studies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Anglojęzyczne studia pierwszego stopnia Baltic Region Studies to nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek przeznaczony dla osób, które chcą zgłębiać wiedzę o regionie Morza Bałtyckiego i poznać specyfikę badań nad problematyką morską strefy bałtyckiej.  

Studia te pozwalają poznać bogatą przeszłość regionu, zrozumieć złożone uwarunkowania środowiskowe zachodzące w nim dawniej i współcześnie (procesy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe). Wiedzę z wielu różnych dziedzin będą przekazywać najlepsi specjaliści z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

Kandydaci muszą znać język angielski w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

  • rozumieć procesy polityczne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i kulturalne zachodzące współcześnie, jak i te, które zachodziły na przestrzeni wieków w obszarze regionu Morza Bałtyckiego, 
  • dostrzegać przebieg i konsekwencje rozwoju dziejowego na współczesne wydarzenia, 
  • analizować krajobraz historyczny nowoczesnymi metodami teledetekcji, 
  • poznasz specyfikę badań problematyki morskiej na przykładzie Strefy Bałtyckiej, szanse oraz zagrożenia, jakie stwarza jego geopolityczne położenie, 
  • zdobędziesz wiedzę o możliwościach wieloaspektowej współpracy międzynarodowej w tym regionie oraz wyzwaniach na przyszłość, 
  • nauczysz się wybranych języków tego regionu.