Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Studia europejskie, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WSMP_STUD_EUROP_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów studia europejskie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wsmip/studia.euro
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Udział Polski w strukturach i organizacjach o charakterze europejskim wydaje się ciągle wymagać odpowiednich, wykształconych, kompetentnych kadr. Powinny one dysponować wiedzą i umiejętnościami związanymi z funkcjonowaniem instytucji, organizacji i systemów w przestrzeni europejskiej. Dostarczają ich studia europejskie, które odpowiadają na potrzeby społeczne i gospodarcze współczesnej Polski i integrującej się Europy. Wiedza dotycząca różnych aspektów funkcjonowania Starego Kontynentu będzie proponowana z perspektywy głównie: politologii, prawa, ekonomii, socjologii, historii, filozofii, tak, aby przedstawiony obraz był możliwie szeroki i odzwierciedlał różnorodność zjawisk i procesów zachodzących na kontynencie. Istotną rolę odgrywają także kompetencje językowe przyszłych absolwentów i absolwentek, przynajmniej na poziomie B2. Studia te różnią się od innych m.in. przez położenie nacisku na zajęcia praktyczne i warsztatowe.