• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Business Intelligence w gospodarce, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1_BIwG
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Business intelligence w gospodarce
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Business intelligence w gospodarce to kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom interesujące życie zawodowe, pozwalające rozwijać się, poznawać otoczenie gospodarcze, a przez to szeroko otwiera drzwi do kariery i stymuluje nieustanny rozwój zawodowy.Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności, takich jak szybkie i skuteczne analizowanie informacji, posługiwanie się narzędziami IT, a dzięki temu rozwiązywanie problemów decyzyjnych. Dzięki studiom na tym kierunku absolwent pozna najnowocześniejsze trendy w projektowaniu i budowie rozwiązań business intelligence.

Nauczysz się:

 • podstaw ekonomii, finansów, zarządzania i marketingowego podejścia do biznesu, 
 • analizować, wyszukiwać i zarządzać różnorodnymi informacjami, 
 • posługiwać się narzędziami i metodami umożliwiającymi efektywną analizę danych gospodarczych, 
 • analizować krajowe i zagraniczne zjawiska rynkowe – zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, organizacji publicznej, jak i całej gospodarki, 
 • definiować potrzeby potencjalnych odbiorców danych, przygotowywać analizy, interpretować wyniki, 
 • diagnozować problemy informacyjne, zarządcze i decyzyjne, analizować ryzyko, 
 • formułować oceny i optymalne rozwiązania wykorzystywane w procesie zarządzania w różnych warunkach gospodarczych, 
 • wykorzystywać narzędzia IT, systemy i aplikacje wspomagające prowadzenie własnego biznesu i podejmowanie decyzji w jednostkach sektora prywatnego i publicznego, 
 • zarządzać informacją i jej przepływem, zbiorami danych, projektami i zespołami.