Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Jednostki organizacyjne

Filtry

  • Poziomy kształcenia

  • Formy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Adres Kraków
Portal WWW https://www.agh.edu.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adres Lublin
Portal WWW https://www.kul.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres Poznań
Portal WWW http://www.amu.edu.pl/
Uniwersytet Gdański
Adres Gdańsk
Portal WWW www.ug.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Adres Kraków
Portal WWW www.dydaktyka.uj.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres Kielce
Portal WWW www.ujk.edu.pl
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Adres Kraków
Portal WWW http://www.up.krakow.pl/
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres Warszawa
Portal WWW www.uksw.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Adres Bydgoszcz
Portal WWW www.ukw.edu.pl/
Uniwersytet Łódzki
Adres Łódź
Portal WWW www.uni.lodz.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Adres Lublin
Portal WWW www.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres Toruń
Portal WWW www.umk.pl
Uniwersytet Opolski
Adres Opole
Portal WWW www.uni.opole.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Adres Kraków
Portal WWW www.upjp2.edu.pl
Uniwersytet Rzeszowski
Adres Rzeszów
Portal WWW www.ur.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres Katowice
Portal WWW www.us.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński
Adres Szczecin
Portal WWW www.usz.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
główny obraz jednostki
Adres Warszawa
Portal WWW http://www.bss.uw.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku
Adres Białystok
Portal WWW http://www.uwb.edu.pl/
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres Olsztyn
Portal WWW www.uwm.edu.pl / informator.uwm.edu.pl (plany studiów)
Uniwersytet Wrocławski
Adres Wrocław
Portal WWW www.uni.wroc.pl
Uniwersytet Zielonogórski
Adres Zielona Góra
Portal WWW www.uz.zgora.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Adres Warszawa
Portal WWW www.wat.edu.pl