Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Eksploatacja zasobów naturalnych, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-EZN
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Eksploatacja zasobów naturalnych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://spr.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

o kierunek odpowiedni dla osób zainteresowanych wszechstronnymi uwarunkowaniami działań związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska. Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na działania związane z oceną stanu zasobów naturalnych, projektowaniem racjonalnej eksploatacji oraz przygotowaniem nowoczesnych metod jej realizowania. Dzięki realizacji zajęć w terenie studenci uzyskują również umiejętności praktyczne.
Absolwenci kierunku, po obronie pracy inżynierskiej, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Nauczysz się: 

  • oceniać stan, wielkość i jakość zasobów naturalnych środowiska oraz detekcji ich lokalizacji i dokumnetowania,
  • stosować najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii pozyskiwania i przetwarzania bogactw naturalnych, w tym zasobów żywych,
  • oceniać wariantowość inwestycji związanych z eksploatacją zasobów naturalnych w oparciu o wiedzę z zakresu tzw. BAT (Best Available Techniques),
  • wykorzystywać kompleksową wiedzę w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach administracyjnych.