Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria materiałowa, specjalność: Materiały konstrukcyjne, studia I stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod WAT_InM-MK_I_ST
Jednostka organizacyjna Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 2
Czas trwania 1,5
Adres WWW https://www.wtc.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informacje ogólne

Szybki rozwój naszej cywilizacji jest możliwy dzięki tworzeniu nowoczesnych materiałów, które otaczają nas na co dzień.

Inżynieria materiałowa zajmuje się ich tworzeniem, obróbką i wykorzystaniem co napędza rozwój w niemalże każdej dziedzinie życia jak np. medycyna, informatyka czy kosmonautyka.

Studiowanie Inżynierii materiałowej w Wojskowej Akademii Technicznej zapewnia zgłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości i technik otrzymywania materiałów metalicznych i niemetalicznych (ceramicznych), kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. A to wszystko odbywa się w przyjemnej naukowej atmosferze. To wymarzony kierunek dla wszystkich ludzi z dużą wyobraźnią, kreatywnością i pasją, by zgłębiać wiedzę i wykorzystać ją do tworzenia innowacyjnych materiałów wykorzystywanych do tworzenia nowoczesnych urządzeń. To kierunek dla ludzi, którzy chcą mieć szeroki wkład w rozwój nowoczesnego przemysłu.

Specjalność: Materiały konstrukcyjne

Jako student zdobędziesz unikatową wiedzę o materiałach metalicznych, kompozytowych, polimerowych oraz ceramicznych stosowanych we współczesnej technice ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowoczesnych maszyn. Studenci są przygotowani do pracy w charakterze technologów oraz koordynatorów prac zespołowych związanych z doborem lub projektowaniem materiałów konstrukcyjnych, nadzorem przebiegu złożonych procesów technologicznych, a także konsultantów materiałowych przy projektowaniu złożonych maszyn i urządzeń.

Semestr: 5-6

Liczba miejsc: 2

Program studiów

https://www.wtc.wat.edu.pl/