Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia Iberyjska (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Wydział Neofilologii), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-FI
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia Iberystyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Filologia iberyjska to studia kształcące w ramach czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylianistycznej.

Wybór każdej z nich gwarantuje studentom i studentkom możliwość zgłębiania wybranych zagadnień pod opieką wybitnych specjalistów w dziedzinach badań nad literaturą, kulturą, dziejami Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii lub Brazylii, nad problemami społeczno-politycznymi wybranego obszaru czy też zagadnieniami dotyczącymi translatoryki i językoznawstwa. Studenci podąża ścieżką przedmiotów obowiązkowych przypisanych do danej specjalności oraz mają możliwość wyboru spośród szerokiej gamy różnorodnych przedmiotów fakultatywnych.

Niezależnie od wyboru specjalności, wysoki poziom merytoryczny zajęć, które odbywają się w całości w języku kierunkowym (odpowiednio hiszpańskim lub portugalskim) sprawia, iż umiejętności językowe absolwenta filologii iberyjskiej odpowiadają umiejętnościom wykształconego rodzimego użytkownika języka.

Wykładowcy filologii iberyjskiej kładą nacisk na stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, łączenie nauczania z prowadzonymi przez siebie badaniami naukowymi, oraz na poruszanie najbardziej aktualnych tematów, zachowując jednocześnie najlepsze tradycje kanonu studiów iberyjskich i iberoamerykańskich.

 

 

Po 1 miejscu na każdej z 4 specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylianistycznej.