Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji), studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UW_S1-PRO
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://www.wsnsir.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Studia pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę, m.in. z zakresu kryminologii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, socjologii i pracy socjalnej. W atrakcyjny sposób uczymy diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, organizacji środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych. Przygotowujemy do pracy z dorosłymi i młodzieżą z grup ryzyka i marginalizacji wynikającej z biedy, bezrobocia, bezdomności, uzależnienia i innych czynników dezintegracji społecznej. Analizujemy strategie przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym. Rozwijamy umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i analityczne. Uczymy planowania, realizowania i ewaluacji programów resocjalizacyjnych oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Studia adresowane są do osób pragnących łączyć w trakcie studiów teorię z praktyką.

 

Nasi wykładowcy to nie tylko wybitni badacze i dydaktycy, eksperci w instytucjach krajowych i zagranicznych, autorzy wdrożonych projektów i strategii, ale również praktycy z długoletnim doświadczeniem pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, oświaty czy organizacjach pozarządowych.

 

Można wybrać specjalizacje:

 

Specjalizacja: Prawno-kryminologiczna – II, III rok

 

Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące – II, III rok