Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia, specjalność: Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne, studia II stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod WAT_CH_MnRCh_II_ST
Jednostka organizacyjna Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 2
Czas trwania 1,5
Adres WWW https://www.wtc.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informacje ogólne

Chemia stanowi podstawę postępu w prawie każdej dziedzinie nauki, technologii i przemysłu. Wnosi również istotny wkład w gospodarkę, handel i przemysł. Ta inspirująca nauka ma kluczowe znaczenie dla praktycznie wszystkich dziedzin nowoczesnej nauki i technologii.
Studenci wybierając kierunek chemia w Wojskowej Akademii Technicznej poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, oraz postępowania z towarami zużytymi i odpadami, jak również zaznajamiają się z tematami zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, czy ochrony środowiska przed skażeniami. Studenci zapoznają się również z syntezą związków organicznych mających szerokie zastosowanie m.in. w nowoczesnych urządzeniach optoelektrycznych. Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej to także znajomość chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków inicjowania spalania i detonacji, współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie.

Specjalność: Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów związanych z występowaniem w środowisku skażeń chemicznych, a także innych czynników stanowiących zagrożenia dla ludzi i środowiska. W programie studiów szczególna uwaga poświęcona jest technikom pomiarowym stosowanym w ekologii, czyli chemii analitycznej i analizie instrumentalnej oraz metodom fizykochemicznym wykrywania materiałów niebezpiecznych.

Semestr: 3-4

Liczba miejsc: 2

Program studiów

https://www.wtc.wat.edu.pl/