Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(AGH) Energetyka Jądrowa, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod AGH_ENEJ_WEiP_IIST
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kierunek studiów Energetyka jądrowa
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://weip.agh.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia magistersko-inżynierskie II stopnia na kierunku Energetyka Jądrowa zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie technologii wykorzystywanych do produkcji energii jądrowej. W programie znajdują się treści umożliwiające dogłębne zrozumienie zjawisk zachodzących w reaktorach jądrowych oraz technologii reaktorowych. Istotne miejsce zajmują również treści związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jądrowym cyklem paliwowym oraz regulacjami w obszarze energetyki jądrowej. W trakcie studiów nacisk będzie położony na umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, a dzięki dużemu wyborowi przedmiotów obieralnych studenci będą mogli samodzielnie zdecydować, jakie aspekty technologii jądrowych i pokrewnych zagadnień chcą poznać głębiej.

Energetyka jądrowa to perspektywiczny kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy, związanym z wdrożeniem w Polsce energetyki jądrowej jako stabilnego, bezemisyjnego źródła energii, które jest niezbędne w procesie dekarbonizacji gospodarki i ochrony klimatu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach szeroko rozumianego sektora jądrowego. Od operatorów elektrowni na wszystkich etapach inwestycji, od przygotowania i budowy po eksploatację, po dostawców technologii i producentów urządzeń i materiałów. Absolwenci o takim profilu będą również poszukiwani w instytucjach nadzorujących energetykę jądrową oraz w sektorze badań i rozwoju.

Kształcenie w zakresie energetyki jądrowej w Akademii Górniczo-Hutniczej ma już kilkudziesięcioletnią tradycję. W latach 90-tych XX w. kształcenie i badania w obszarze energetyki jądrowej prowadził Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej. W 2003 roku kształcenie to przejął kierunek Energetyka, początkowo w ramach Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, a od 2008 w ramach Wydziału Energetyki i Paliw. Od samego początku w ofercie kierunku Energetyka znajdowały się zagadnienia związane z energetyką jądrową. Obecnie kierunek Energetyka Jądrowa funkcjonuje jako samodzielny kierunek na II stopniu studiów.