Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Migracje międzynarodowe, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WSMP_MIGRACJE_MIEDZYNARODOWE_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Migracje międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wsmip/migrac.mied
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Migracje międzynarodowe na UJ to unikalny w skali Polski kierunek studiów, koncentrujący się na procesach migracyjnych w skali europejskiej i globalnej, w tym wpływie emigracji, imigracji oraz mobilności uchodźców i migrantów przymusowych na społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, czy politykę krajów wysyłających, tranzytowych i przyjmujących. Szczególny nacisk kładziemy na analizę współczesnych procesów migracyjnych, rolę diaspor, kształtowanie polityk migracyjnych i zarządzanie migracjami przez państwa i innych aktorów stosunków międzynarodowych , a także rozwijanie polityk wielokulturowości i integracji cudzoziemców. Ważnym aspektem nauczania jest połączenie wiedzy płynącej z badań naukowych prowadzonych przez pracowników i pracownice UJ, a w szczególności zespół Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych z doświadczeniem praktycznym. Dlatego wśród naszych wykładowców są też osoby z bogatym doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, a także w realizacji projektów międzynarodowych ukierunkowanych na wsparcie imigrantów i uchodźców.