Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Environmental protection and management, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WB_ENVIRONMENTAL_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów environmental protection and management
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wb/enviro.prot.mana
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku Environmental Protection and Management zaprojektowano dla osób, zainteresowanych aktualnymi problemami ochrony środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody. Celem studiów jest uzyskanie przez osoby studiujące poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych. Eksperci i nauczyciele akademiccy UJ o ugruntowanym dorobku naukowym, przekazują stale aktualizowaną wiedzę, uczą pracy w zespole oraz planowania i prowadzenia prac waloryzacyjnych i monitoringowych w środowisku. Interdyscyplinarny program kształcenia łączy liczne zajęcia praktyczne w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach z atrakcyjnymi ćwiczeniami terenowymi.

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.