Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

Szczegóły
Kod UL_DD_ZA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania, wsparte wiedzą z obszaru finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Doktoranci są przygotowywani do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz do pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. Program studiów doktoranckich na naszym Wydziale uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w praktyce biznesu i nauce, stwarzając doktorantom również szanse poszerzania wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w różnych podmiotach gospodarczych i instytucjach. Ukończenie studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu stanowi dla każdego ich uczestnika inwestycję edukacyjną, która potęguje szanse kształtowania indywidualnej ścieżki rozwoju zarówno w sferze nauki, jak i praktyki zarządzania.

 

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, metodyki pracy naukowej, form i metod prowadzenia zajęć, a także przedmioty kształcenia ogólnego oraz specjalizacyjne. Doktoranci mogą również realizować wykłady do wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami oraz potrzebą zdobycia lub pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Zarządzania i innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wydział Zarządzania zapewnia możliwość wyboru seminarium doktorskiego spośród szerokiej oferty seminaryjnej, co umożliwia uczestnikom studiów doktoranckich realizację tematów badawczych z zakresu zarządzania, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości w zależności od ich zainteresowań naukowo-badawczych. Opiekunowie naukowi, promotorzy i inni pracownicy związani z procesem kształcenia na studiach doktoranckich wspierają doktorantów w pozyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów doktorskich, przygotowania i obrony pracy doktorskiej.

 

Nasi doktoranci mają możliwość udziału w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach, a także uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Corocznie we wrześniu jest organizowana na naszym Wydziale konferencja naukowa, na której doktoranci przedstawiają wyniki swoich badań naukowych.

 

Wydział Zarządzania ma bardzo dobrą lokalizację, mieści się w nowoczesnym budynku z doskonale wyposażonymi salami i aulami dającymi możliwość studiowania w komfortowych warunkach. Posiadamy bibliotekę wydziałową, w której są zgromadzone zbiory zarówno literatury polskiej, jak i zagranicznej z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. W najbliższym sąsiedztwie naszego Wydziału znajduje się Biblioteka Uniwersytecka z bogatym księgozbiorem, a także zapewniająca elektroniczny dostęp „online” do krajowych i zagranicznych czasopism naukowych i książek.