Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Informatyka, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_S1-INF
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Limit miejsc 48
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku Informatyka odbywają się w zakresie Informatyki ogólnej  Inżynierii systemów informatycznych. Absolwenci kierunku Informatyka otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystania techniki komputerowej w różnych dziedzinach.  Mimo profilu technicznego (inżynieria oprogramowania, miernictwo elektroniczne, projektowanie systemów informatycznych, diagnozowanie i serwisowanie urządzeń komputerowych, elementy robotyki i automatyki, bezpieczeństwo systemów komputerowych, technika cyfrowa, projektowanie podzespołów komputerowych, aplikacje WWW) student otrzymuje również dobrą wiedzę ogólną w zakresie informatyki  (programowanie strukturalne i obiektowe, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych) co umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.  Wiedza studentów, ich umiejętności oraz kompetencje są zróżnicowane w zależności od wybranej specjalności: informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych.  Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Studenci kierunku Informatyka odbywają praktykę zawodową 4-tygodniową w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w 6 semestrze (czerwiec - wrzesień). Liczba godzin,  punktów ECTS i czas trwania praktyk są zgodne z zarządzeniem nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie praktyk studenckich.