Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_PPWS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kształcenie
nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej - profesjonalistów, którzy
świadomie, refleksyjnie, twórczo i efektywnie potrafią wspierać rozwój dziecka oraz
rozwijać własne kompetencje zawodowe. Ze względu na profil nauczycielski, szczególny
nacisk podczas realizacji programu położony jest na praktyczną weryfikację uzyskanych
przez studentów wiadomości i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii
i językoznawstwa. Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji
dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy
o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji,
o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły. Student nabywa umiejętności
planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej,
umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka,
projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym
wieku szkolnym.