Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Politologia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WSMP_POLITOLOGIA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Politologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wsmip/politologia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Politologia na UJ to jedyna polska politologia wyróżniona w Europejskim Rankingu Jakości CHE, nagrodzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specyfika studiów związana jest z kompleksowym badaniem zjawisk politycznych występujących na wielu poziomach (lokalnym, regionalnym, międzynarodowym). Program studiów umożliwia studentkom i studentom zapoznanie się z historycznymi i ideologicznymi uwarunkowaniami tych zjawisk. Uwzględnia on także najnowsze trendy badań politologicznych, jak rozwój i funkcjonowanie systemów politycznych, przemiany współczesnych społeczeństw, czy wykorzystanie najnowszych technologii w procesach zarządzania państwem. Dodatkowym atutem jest możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: komunikowanie i doradztwo polityczne oraz instytucje i zarządzanie polityką.