Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Twórcze pisanie, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WP_TWP_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Twórcze pisanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/tworcz.pisa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne i multimedialne w coraz liczniejszych dziedzinach swej aktywności potrzebuje specjalistów od języka artystycznego, którzy w umiejętny sposób konstruują wypowiedzi zarówno dla tradycyjnych, jak i nowych typów tekstu literackiego. Studia na kierunku twórcze pisanie – zgodnie ze swoją nazwą – uczą przede wszystkim posługiwania się literackim językiem polskim w tworzeniu tekstów artystycznych i użytkowych o charakterze estetycznym. Dają praktyczną wiedzę na temat posługiwania się formami literackimi, uczą właściwego stosowania narzędzi z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu artystycznego, pomagają w organizacji pracy pisarza i pisarki, uświadamiają społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania tekstu. W części teoretycznej studia twórczego pisania pozwalają nabyć umiejętności analizy stylu, poetyki, retoryki i kompozycji tekstu literackiego na przestrzeni wieków oraz jego kulturowego, społecznego i politycznego zakorzenienia. Uczą rozpoznawania różnych kodów artystycznych w literaturze polskiej i światowej i związku społecznego odbioru tekstu artystycznego z rodzajem użytych do jego budowy środków. Dostarczają umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego od strony jego wewnętrznej struktury i sposobów organizacji świata przedstawionego, pozwalają przełożyć teoretyczną wiedzę literaturoznawczą na immanentne cechy procesu twórczego. Umożliwiają indywidualny rozwój studenta i studentki o ambicjach literackich, pomagają w wyborze własnej drogi twórczej i wspierają w działaniach artystycznych, odpowiadających na potrzeby współczesnej kultury literackiej.