Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Matematyka komputerowa, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WMI_MATKOM_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Matematyka komputerowa
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wmii/matema.komp
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku matematyka komputerowa przeznaczone są dla kandydatów, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia na tym lub pokrewnym kierunku zdobyli już pewną wiedze w zakresie matematyki i informatyki. Studia te pozwalają pogłebiać i ugruntować już zdobytą wiedzę oraz uzyskać całościowe spojrzenie na efektywne i skuteczne wykorzystywanie komputerów przy rozwiązywaniu ważnych w zastosowaniach problemów matematycznych metodami algorytmicznymi.

  • Specjalnie opracowany program, komponujący efekty kształcenia tak dla kierunku matematyka jak i informatyka
  • Dla najlepszych indywidualny program studiów pod opieką tutora
  • Najważniejsze wykłady prowadzone specjalnie dla nowego kierunku
  • Pozostałe zajęcia wspólne z kierunkiem matematyka i z kierunkiem informatyka
  • Szeroki wachlarz możliwości pracy: od firm informatycznych, poprzez przemysł po prace naukową