Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filozofia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFZ_FILOZOFIA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilz/filozofia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Nową, znacznie poszerzoną ofertę studiów filozoficznych II stopnia od roku akademickiego 2018/2019 przygotowaliśmy dla absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków. Szeroki wybór kursów, system tutorialowy, bliski związek dydaktyki z pracą badawczą pracowników Instytutu Filozofii UJ i intensywna opieka indywidualna pozwalają dostosować tok studiów do indywidualnych możliwości i zainteresowań studentów. Pracując w małych grupach studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę i ćwiczą umiejętności warsztatowe potrzebne w pracy naukowej. Korzystając z dorobku różnych nurtów filozofii, zapoznają się z aktualnymi paradygmatami badawczymi i uczestniczą w badaniach prowadzonych przez naukowców. W ramach projektów studenckich, organizacyjnie i finansowo wspieranych przez Instytut Filozofii, mogą realizować pierwsze własne prace naukowe. Dzięki swej wiedzy teoretycznej, umiejętności metodycznego rozwiązywania problemów i kompetencjom społecznym absolwenci filozoficznych studiów magisterskich mogą odnieść sukces w wielu branżach. Jeśli zdecydują się na dalszy rozwój naukowy, np. na studiach doktoranckich, są przygotowani do samodzielnego rozwijania swoich przyszłych badań.