Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Chemia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WCH_CHEMIA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Adres WWW https://chemia.uj.edu.pl/studia/kierunki-studiow/chemia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Pięć pierwszych semestrów studiów I stopnia przypada na obowiązkowy rdzeń wiedzy podstawowej składający się z bloku przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, biochemia i biologia, podstawu chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej, krystalografia), bloku przedmiotów kierunkowych (technologia chemiczna, chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami) i bloku przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne, wychowanie fizyczne). Ma on na celu zbudowanie solidnych podstaw z czterech zasadniczych szeroko rozumianych dziedzin chemii (analitycznej, fizycznej, nieorganicznej i organicznej) uzupełnionych wiadomości z matematyki, fizyki i biologii niezbędnymi dla właściwego zrozumienia przedmiotów chemicznych.
Piąty i szósty semestr przeznaczone są na zajęcia do wyboru w ramach czterech modułów ukierunkowujących (chemia analityczna i stosowana, chemia fizyczna i teoretyczna) lub ścieżek specjalizacyjnych (chemia komputerowa) oraz na licencjat obejmujący przygotowanie projektu licencjackiego i egzamin licencjacki (rigorosum).