Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Bioinformatyka, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WBBiB_BIOINFORMATYKA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Bioinformatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://wbbib.uj.edu.pl/dla-kandydatow/oferta-studiow/bioinformatyka-i
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Bioinformatyka jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się problemami gromadzenia i przetwarzania informacji zawartej w danych uzyskiwanych w czasie badania układów biologicznych. By ująć to obrazowo, można powiedzieć, że w ramach bioinformatyki matematyka oraz informatyka dostarczają narzędzi (algorytmów, programów) do rozwiązania zagadnień współczesnej biologii i medycyny.

Jednym z zadań bioinformatyki jest rozwijanie metod obliczeniowych, które m.in umożliwiają badanie struktury, funkcji oraz ewolucji makrocząsteczek, takich jak DNA, RNA czy białka.

Bioinformatyka zajmuje się także katalogowaniem oraz analizą informacji biologicznej gromadzonej w ogromnych ilościach w toku badań genomicznych i proteomicznych oraz w trakcie eksperymentów prowadzonych z zastosowaniem wysokoprzepustowych technik eksperymentalnych. 

Osobną gałęzią bioinformatyki jest modelowanie komputerowe, które pozwala przewiedzieć, jak w określonej sytuacji/warunkach będą się zachowywać pojedyncze cząsteczki czy całe systemy biologiczne.