Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sztuka kreatywnego pisania, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UG_SKP_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Gdański
Kierunek studiów Sztuka pisania
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Na studiach możesz realizować swoje ambicje pisarskie, rozwijać swoją kulturę literacką oraz umiejętności w zakresie tworzenia tekstów artystycznych, użytkowych, krytycznych.

W RAMACH STUDIÓW OTRZYMASZ:

 • możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych z twórcami specjalizującymi się w różnych rodzajach i gatunkach literackich;
 • kompletny kurs literatury polskiej i światowej od antyku po współczesność;
 • wiedzę o podstawowych zagadnieniach z dziejów filozofii i estetyki europejskiej, a także znajomość elementarnych pojęć i koncepcji kulturoznawczych;
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną konieczną do orientacji na rynku kultury popularnej;
 • znajomość specyfiki rynku nowych mediów oraz reguł rządzących budowaniem własnej marki autorskiej w mediach społecznościowych;
 • wiadomości z zakresu ogólnopolskiego i regionalnego rynku wydawniczego, marketingu książki a także  życia literackiego niezbędne dla kompleksowego planowania własnej ścieżki twórczo-zawodowej;
 • podstawową wiedzę z zakresu edytowania i przygotowania tekstów do druku.
 • znajomość prawa wydawniczego i autorskiego;
 • możliwość dyskutowania własnych utworów z wykładowcami i studentami, angażowania się we wspólne projekty artystyczne i publikacyjne.

SZTUKA KREATYWNEGO PISANIA POZWOLI CI UZYSKAĆ:

 • pogłębione kompetencje w zakresie tworzenia, redagowania, publikowania tekstów artystycznych, krytycznych i użytkowych;
 • umiejętność analizy, interpretacji oraz oceny utworów literackich i innych tekstów kultury;
 • przygotowanie do aktywnego i profesjonalnego poruszania się w środowisku nowych mediów a także  realizacji projektów w mediach społecznościowych;
 • umiejętności w zakresie edytorstwa oraz składu komputerowego.