Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Psychologia, stacjonarne studia jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod USZ_JM-PS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://nsp.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Program pięcioletnich studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychopatologii. Na roku IV i V odbywają się głównie zajęcia specjalizacyjne o charakterze praktycznym.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Absolwent studiów kierunku psychologia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym psychologii. Wykazuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruuje nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Ponadto rozumie zachowania innych ludzi, emocje i motywacje, ponieważ w trakcie studiów uczy się rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu jednostki, grupy czy społeczeństwa.