Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(WAT) Zarządzanie, spec. Systemy business intelligence w zarządzaniu, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod WAT_ZRZSBIWZ1-2
Jednostka organizacyjna Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 1
Czas trwania 2
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informacje ogólne

Semestr : 3

Liczba miejsc : 1

Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Absolwenci studiów II stopnia na specjalności Systemy Business Intelligence w zarządzaniu są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych organizacjach sektora biznesowego) i administracji publicznej na stanowiskach:

  • Analityków biznesowych w przedsiębiorstwach;
  • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą w organizacji;
  • Menedżerów i specjalistów ds. analiz i raportowania;
  • Menedżerów i specjalistów ds. CRM;
  • Menedżerów i specjalistów ds. Data Science;
  • Konsultantów ds. Business Intelligence.

Program studiów

https://wlo.wat.edu.pl/