Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UZ) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szczegóły
Kod UZ_N2-WM_BIHP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Zielonogórski
Kierunek studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 1,5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/offerFacultyDetails/35

http://www.wm.uz.zgora.pl