Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Socjologia (Wydział Socjologii), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-SC
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 4
Adres WWW https://ws.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia II stopnia na kierunku socjologia pozwalają zapoznać się z szerokim spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak historycznych, jak i współcześnie przyjmowanych oraz dają mocne teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Oferowane zajęcia umożliwiają nabycie pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny socjologii i przygotowują do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych, jak również kształtują umiejętności i kompetencje umożliwiające efektywną pracę zespołową.