Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), II stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-PO
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Politologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Politologia jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów (dawniej posługiwano się terminem nauki polityczne). Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że w Europie jest jednym z  najchętniej wybieranych kierunków studiów.

Absolwent kierunku politologia jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie.