Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-GF
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia mają do wyboru jedną z pięciu specjalności. Są to: geoekologia i geomorfologia; hydrologia i klimatologia; geografia świata; geoinformatyka, kartografia, teledetekcja; geografia społeczno-ekonomiczna (w obrębie specjalności są prowadzone dwie specjalizacje: geografia człowieka oraz geografia turystyki).

 

Absolwenci Geografii są przygotowani do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmujących się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, podejmujących decyzje o lokalizacji inwestycji z troską o ład przestrzenny.