Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Geologia poszukiwawcza (Wydział Geologii) - studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UW_S2-GEP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Geologia poszukiwawcza
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://www.geo.uw.edu.pl/pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza ma interdyscyplinarny charakter, łączy zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi (prócz geologii także elementy biologii, chemii czy fizyki), z możliwością ich praktycznej aplikacji (geofizyka, opracowania numeryczne). Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w dużej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, kursy terenowe) stawiając na kreatywność, samodzielność studenta oraz naukę samodzielnego prowadzenia badań. Na studiach drugiego stopnia program w znacznym stopniu jest zindywidualizowany, wykorzystujący metodę tutoringu akademickiego. Zawiera również bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, pozwalającą na rozszerzenie zdobywanej wiedzy i zindywidualizowanie ścieżki kształcenia. Do programu wprowadzone są obowiązkowe praktyki zawodowe. Na kierunku geologia poszukiwawcza kształcimy studentów w zakresie poszukiwania złóż jak również w szeroko rozumianym odtwarzaniu dziejów ziemi – ewolucji kontynentów i oceanów, powstawaniu orogenów, stratygrafii skał osadowych, czy wreszcie ewolucji świata roślin i zwierząt.