Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia polska (Wydział Polonistyki), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-FP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://www.polon.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, którą jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Nasi studenci stają specjalistami w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa.

Student studiów II stopnia na kierunku filologia polska ma możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia: „Tradycja”, „Nowoczesność”, „Komparatystyka”. W ramach tych modułów studenci realizują obowiązkowe przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także konwersatoria wybrane przez nich z oferty przedmiotów do wyboru zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.