Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia rosyjska (Katedra Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-FLROS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia rosyjska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 4
Adres WWW http://ir.uw.edu.pl/pl/index.php
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska, prowadzone przez Katedrę Rusycystyki UW, są przyporządkowane do dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę kontekstową przeszłości i współczesności Rosji w perspektywie kulturowej oraz społecznej.  Efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności filologiczne w zakresie tendencji rozwojowych współczesnego języka rosyjskiego, problematyki literatury rosyjskiej oraz współczesnych realiów społeczno-politycznych i gospodarczych. Kształcenie w zakresie języka rosyjskiego, prowadzące do osiągnięcia poziomu C2 według ESOKJ, jest zorientowane w szczególności na pisemne i ustne wypowiedzi w obszarze języka ekonomii i finansów oraz specjalistyczne kompetencje w obszarze przekładu polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego w obrębie tekstów literackich i tekstów użytkowych.