Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia włoska (Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-FLIT
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://italianistyka.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Student studiów II stopnia w Katedrze Italianistyki osiąga bardzo dobrą znajomość języka włoskiego w mowie i w piśmie, zbliżoną do kompetencji rodzimego użytkownika i odpowiadającą poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy . Pogłębia wiedzę z zakresu wybranych specjalności (językoznawstwa, literaturoznawstwa), jak również znajomość historii i problemów społecznych Włoch i wiedzę na temat warsztatu translatorskiego (przekładów z włoskiego na polski i z polskiego na włoski).