Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Chemia medyczna (Wydział Chemii), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-CHM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Chemia medyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Kierunek Chemia medyczna drugiego stopnia to trzysemestralne studia magisterskie zaplanowane są jako kontynuacja siedmiosemestralnych, inżynierskich studiów pierwszego stopnia Chemia medyczna.

 

W ramach kierunku student może wybrać jedną z dwóch odrębnych ścieżek. Pierwsza z nich – Od projektowania do wdrożenia leku – to ścieżka w której położony jest nacisk na zagadnienia związane z poszukiwaniem nowych leków, ich projektowaniem, syntezą, modyfikacją, analizą, ochroną patentową, badaniami klinicznymi i przygotowaniem do wdrożenia. Druga ścieżka – Nowe metody bioanalizy medycznej –dotyczy opracowywania nowych metod do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekularnym, ich monitorowania oraz do zastosowania w szeroko rozumianej diagnostyce medycznej.

 

Z uwagi na interdyscyplinarność kierunku studiów zajęcia poza Wydziałem Chemii będą odbywały się na Wydziale Biologii, gdzie pracownicy dydaktyczni zapewniają najwyższą jakość kształcenia w zakresie biologicznych aspektów schorzeń oraz Wydziale Farmaceutycznym WUM – gwarantującym wysoką jakość badań i kształcenia kadry w zakresie farmacji, analityki medycznej, oceny technologii medycznych, a także w zakresie toksykologii z elementami kryminalistyki.