Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-BW
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich (nauka o państwie i polityce, wiedza o prawie, podstawy psychologii, socjologia ogólna, system polityczny RP, najnowsza historia Polski) z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach (np. bezpieczeństwo ekologiczne, polityka migracyjna i azylowa, zwalczanie terroryzmu i przestępczości, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów). Absolwent jest przygotowany do pracy w policji, służbach celnych, straży granicznej, służbach migracyjnych, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem Unii Europejskiej.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców) w zakresie bezpieczeństwa państwa, instytucji państwowych i utrzymania porządku publicznego. Studia stanowią istotne wzbogacenie nowoczesnej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego państwa, oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego.