Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Studia amerykanistyczne (Ośrodek Studiów Amerykańskich), studia II stopnia, stacjonarne w języku angielskim

Szczegóły
Kod UW_S2-AM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Studia amerykanistyczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://www.asc.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Interdyscyplinarny program studiów II stopnia na kierunku Studia amerykanistyczne prowadzony w Instytucie Ameryk i Europy – Ośrodku Studiów Amerykańskich obejmuje zarówno nauki społeczne, jak i humanistykę. Jest przeznaczony dla osób bardzo dobrze przygotowanych do podjęcia studiów II stopnia poświęconych Stanom Zjednoczonym Ameryki oraz Ameryce Łacińskiej i Karaibom w kontekście hemisferycznym oraz biegle władających językiem angielskim, który jest podstawowym językiem wykładowym. Program nie oferuje systematycznych wykładów z wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Prawie wszystkie przewidziane w programie zajęcia są zajęciami do wyboru. Program studiów jest bardzo silnie zorientowany na samodzielną pracę badawczą. Dotyczy to zwłaszcza pięciu obowiązkowych proseminariów badawczych, podczas których realizowane są mniejsze projekty badawcze. Również wykłady monograficzne (autorskie) oraz konwersatoria są oferowane w ramach zajęć do wyboru i służą zapoznaniu się z badaniami prowadzonymi przez kadrę naukową Ośrodka, ewentualnie przez profesorów wizytujących lub wykładowców zewnętrznych.

Program studiów wprowadza w Polsce perspektywę transnarodową i hemisferyczną, co odpowiada europejskim i światowym tendencjom w studiach regionalnych i konkretnie w amerykanistyce.