Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlandsna (Wydział "Artes Liberales") - studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UW_S2-AL-I
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlandsna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

ISSC to studia w JĘZYKU ANGIELSKIM oferujące szerokie rozeznanie w tematyce kulturoznawczo-społecznej, opowiadające o problemach i wyzwaniach współczesnego świata, w perspektywie Polski, pogranicza i Śródziemnomorza. Przedmioty prowadzone są przez naukowców, którzy pracują na Wydziale "Artes Liberales" oraz w Ośrodku Badań nad Migracji i prowadzą badania w obszarach zainteresowań samych studiów.

 

Program łączy następujące elementy:

 

 • szeroką znajomość książek i badań (“kanonu”) w obszarze nauk społecznych i kulturoznawczych oraz umiejętności krytycznego myślenia;
 • pogłębioną interdyscyplinarność pozwalającą przygotować do przyszłej kariery akademickiej oraz funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym i zmieniającym się rynku pracy;
 • dyscyplinę metodologiczną, zarówno w odniesieniu do podejść ilościowych, jak i jakościowych i różnych metod badawczych właściwych naukom o kulturze, naukom socjologicznym, politologicznym, ekonomii;
 • udział w procesie badawczym;
 • świadomość kulturową i kompetencje językowe – istotnym składnikiem oferty dydaktycznej jest obowiązkowy moduł językowo-kulturowy (języki: włoski, hiszpański i angielski).

 

 

 

Studia są wysoce zindywidualizowane: studenci będą mogli wybrać spośród seminariów, wykładów i konwersatoriów monograficznych, warsztatów oraz zajęć kulturowo-językowych. Dzięki temu program każdego studenta może być inny i dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Przewidujemy trzy główne ścieżki tematyczne oraz dwie ścieżki językowe - włoską i hiszpańską.

 

Główne tematy studiów:

 

 • temat przewodni: kwestia mobilności/płynności/zmienności i różne wymiary współczesnych i przyszłych kryzysów;
 • ścieżka 1.: państwo / suwerenność / instytucje (model władzy suwerennej, państwo narodowe, zarządzanie populacją, globalizacja, instytucje);
 • ścieżka 2.: zmiana społeczna i tożsamość (ruchy społeczne, rewolucje, wojny, kondycja ponowoczesna, post-kolonializm, religia, liberalizm/indywidualizm);
 • ścieżka 3.: ryzyka i kryzysy (historyczne i współczesne kryzysy, pojęcie i wymiary ryzyka, ryzyka/kryzysy) uwzględniające trzy perspektywy:
  a. sposoby (zarządzania i relacje władzy),
  b. perspektywę instytucji oraz
  c. perspektywę jednostek (np. migrantek/-ów lub innych osób mobilnych).

 

Do innych poruszanych zagadnień należą m.in.: płynne życie (fluid life), bezpieczeństwo, ryzyko, kryzys, stan nadzwyczajny, katastrofa; (przykładowe tematy: katastrofa klimatyczna, masowe globalne i lokalne migracje, autorytet nauki w kulturze post-prawdy, jakość demokracji, nowe ruchy społeczne, wojny hybrydowe, globalne zagrożenia zdrowia publicznego (pandemie), prekaryzacja, automatyzacja pracy, cyfryzacja, globalne kryzysy ekonomiczne; starzenie się demograficzne; nierówności i mobilność społeczna); lekcje z przeszłości: antyczne i nowożytne wzorce polityki/społeczeństwa/jednostki, rewolucje i zmiany społeczne, rola wiedzy i filozofii