Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Polityka społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-SP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Polityka społeczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://wnpism.uw.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym. Na program studiów składają się zarówno przedmioty metodologiczne, wprowadzające w teorię i praktykę polityki społecznej, jak i podejmujące zagadnienia zróżnicowanych polityk szczegółowych (np. rynku pracy, edukacyjnej, migracyjnej, rodzinnej, mieszkaniowej i in.).