Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Organizowanie rynku pracy (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UW_S1-ORP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Organizowanie rynku pracy
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://www.wnpism.uw.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market) to studia I stopnia o profilu praktycznym, skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy, utworzone pod honorowym patronatem ministra właściwego ds. pracy. Zachęcamy do wyboru naszych studiów szczególnie te osoby, które interesuje praca:

 

·       analityka rynku pracy,

 

·       specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi,

 

·       specjalisty ds. szkoleń,

 

·       doradcy zawodowego,

 

·       pośrednika pracy,

 

·       animatora lokalnego rynku pracy,

 

·       konsultanta ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,

 

·       specjalisty ds. rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych,

 

·       a także tych, którzy chcieliby zaprojektować i prowadzić własną działalność gospodarczą, bądź też organizować działalność w ramach III sektora.

 

Zdecydowana większość zajęć na naszych studiach ma charakter praktyczny. Są to przede wszystkim warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria.