Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia polska (Wydział Polonistyki), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-FP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW http://www.polon.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, którą jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Nasi studenci stają specjalistami w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. Na studiach I stopnia studenci mają do wyboru dwie specjalności (literaturoznawczo-językoznawczą lub literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej) oraz jedną z pięciu specjalizacji zawodowych (nauczycielską, glottodydaktyczną, translatorską, filologię dla mediów, edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów)