Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (Wydział Polonistyki), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-FK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Instytut Filologii Klasycznej UW prowadzi studia licencjackie (I stopnia) oraz studia magisterskie (II stopnia) w zakresie filologii klasycznej, obejmujące filologię starogrecką i łacińską, kulturę antyczną i jej recepcję w kulturze nowożytnej Europy, oraz w zakresie literatury i kultury renesansu. Patrz:  /http://www.ifk.uw.edu.pl