Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filozofia (Wydział Filozofii), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-FF
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Adres WWW https://filozofia.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Studia na kierunku filozofia na Wydziale Filozofii UW realizują tradycyjny wzorzec wszechstronnego wykształcenia filozoficznego. Szczególną wagę przywiązuje się w programie do logicznych podstaw filozofii (logika, semiotyka logiczna), historii filozofii (pełny kurs dziejów filozofii od starożytności do czasów współczesnych) i podstawowych dyscyplin filozoficznych (ontologia, epistemologia, etyka, estetyka, filozofia nauki, filozofia społeczna, filozofia polityki). Prócz tego zarówno na studiach I, jak i II stopnia studenci mają do dyspozycji ogromną ofertę kilkudziesięciu seminariów, wykładów monograficznych i translatorów, na których mogą pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności właściwie na wszystkich obszarach poznania filozoficznego, zarówno tych tradycyjnych, jak i współczesnych.

 

 

www.filozofia.uw.edu.pl