Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) International Studies in Philosophy (Wydział Filozofii) studia stacjonarne I stopnia, w języku angielskim

Szczegóły
Kod UW_S1-FF-ANG
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 5
Adres WWW http://www.philosophy.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

International Studies in Philosophy to pełny, sześciosemestralny kierunek studiów pierwszego stopnia nauczany wyłącznie w języku angielskim. Oferujemy w nim całościowe i systematyczne ujęcie zachodniej filozofii, od pierwszych mędrców starożytnej Grecji do współczesnych filozofów. Obowiązkowe przedmioty zaliczane w trakcie studiów obejmują m.in. zajęcia z epistemologii, ontologii, logiki, filozofii języka, filozofii umysłu, filozofii działania, historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej (analitycznej i nieanalitycznej). Oferowana jest również szeroka gama seminariów i wykładów monograficznych w języku angielskim, prowadzonych zarówno przez etatowych pracowników Wydziału, jak i gości z zagranicznych ośrodków badawczych.

 

 

 

http://www.philosophy.uw.edu.pl/