Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Chemia medyczna (Wydział Chemii), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-CHM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Chemia medyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Chemia medyczna (studia I stopnia) jest interdyscyplinarnym kierunkiem inżynierskim obejmującym wiedzę z zakresu chemii, poszerzoną o wybrane zagadnienia z nauk medycznych, biologicznych, farmaceutycznych i nauk pokrewnych. Kierunek tworzony jest we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

W ramach programu studiów I stopnia realizowane będą przedmioty, takie jak: fizyka, matematyka, chemia ogólna, organiczna, nieorganiczna, analityczna, fizyczna i teoretyczna poszerzone o zagadnienia odnoszące się do problematyki biomedycznej. Student będzie miał również możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii, biochemii, biologii molekularnej, toksykologii, chemii leków oraz powiązanych z nimi dziedzin. Wybrane zajęcia realizowane będą na dwóch różnych poziomach zaawansowania, w zależności od preferencji i ukierunkowania studenta. Znaczącą część programu będą stanowić zajęcia laboratoryjne o dużym stopniu zindywidualizowania. Umożliwią one biegłe posługiwanie się nowoczesną bazą instrumentalną i przyczynią się do kreatywnego rozwiązywania problemów z pogranicza chemii i medycyny.

 

Absolwenci kierunku osiągną wszystkie efekty kształcenia niezbędne do uzyskania kompetencji inżynierskich dla profilu ogólnoakademickiego. Będą przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych w branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej.