Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Biofizyka (Wydział Fizyki), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-Biofiz
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Biofizyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Mając na uwadze dynamiczny rozwój na całym świecie nauk z pogranicza fizyki i biologii, Wydział Fizyki otwiera w roku 2023/24 nowy kierunek studiów - „Biofizyka". Studiując na tym kierunku zdobędziecie wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, biologii i chemii, a także podstaw informatyki. Biofizyka jest nauką interdyscyplinarną, która stosuje podejścia i metody tradycyjnie stosowane w fizyce do badania obiektów i procesów biologicznych na wszystkich poziomach organizacji żywej materii, od poziomu molekularnego do całych organizmów. Celem jest przede wszystkim zrozumienie, jak, na każdym z tych poziomów, funkcjonują organizmy oraz konstruowanie modeli fizycznych, które to działanie opisują ilościowo. W wielu przypadkach pozwala to na zmianę w zamierzony i kontrolowany sposób badanych obiektów w celu  praktycznego ich zastosowania w obszarze medycyny i biotechnologii. Konkretnym celem  takich badań może być na przykład projektowanie nowych szczepionek, leków i terapii, walka z głodem na świecie czy poszukiwanie odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na stronie  http://www.fuw.edu.pl